Stormskador och fornminnen – Delmoment 3

Om publikationen

Löpnummer:
2017:6
Diarienummer:
431-356-2014
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
98
Publikationstyp:
Rapport

Fältinventering av skogliga åtgärder i
Jämtlands län efter stormarna Hilde och Ivar hösten 2013.

Under hösten 2013 drabbades Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län av stormarna Hilde natten mellan den 16 och 17 november och Ivar
den 12 december.

Skogsstyrelsen har beräknat att cirka 12 miljoner m³ skog fälldes av stormarna. De värsta skadorna efter stormen Hilde uppstod i den del av länet som ligger norr om Östersund, huvudsakligen i Strömsunds kommun.

Skadorna efter stormen Ivar skedde längs ett brett stråk utefter E14 från Åre kommun i väster till Bräcke kommun i sydöstra delen av Jämtlands län. Berörda kommuner är Åre, Krokom, Östersund, Berg, Bräcke och Härjedalen samt i viss mån Ragunda. Värst drabbat är ett större område i Bräcke kommun och ett område kring södra Storsjön i Bergs kommun.

Kontakt