Samlad tillsynsrapport – Härjedalens kommun 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:3
Diarienummer:
100-4103-2016
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Under 2016 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Härjedalens kommun.

Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

Kontakt