Samlad tillsynsrapport – Härjedalens kommun 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:3

Diarienummer: 100-4103-2016

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Under 2016 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Härjedalens kommun.

Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

Kontakt