Samlad tillsynsrapport – Bergs kommun 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:2
Diarienummer:
100-4103-2016
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Under 2016 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bergs kommun.

Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

Kontakt