Regionalt program för arbete med förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:
2017:4
Diarienummer:
570-7085-2016
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Det regionala programmet beskriver arbetet med förorenade områden och på vilket sätt förorenade områden kartläggs, undersöks och vid behov åtgärdas för att uppnå miljömålet Giftfri miljö.

Länsstyrelsen samordnar arbetet med förorenade områden. Kommuner, andra myndigheter samt företag spelar en viktig roll för att arbetet ska slutföras.

Kontakt