Regional handlingsplan 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:1
Diarienummer:
602-7991-2016
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
182
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 syftar till att tillsammans med övriga struktur- och investeringsfonder bidra till att nå målen i strategin Europa 2020 om en smart och hållbar tillväxt för alla.

Jämtlands läns regionala handlingsplan visar hur Länsstyrelsen kommer att arbeta för att nå de regionala målen inom programmens möjligheter. Bland annat inom projektstöd och miljöinvesteringar samt övergripande prioriteringar inom hela Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet.

Kontakt