Övervakning av fjällvegetation på Buarkantjahke

Om publikationen

Löpnummer:
2017:7
Diarienummer:
502-1740-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Fjället Buarkantjahke i Jämtlands län har övervakats med sex års mellanrum, år 2010 och år 2016, med avse­ende på de växter som finns i området. Resultaten presen­teras i denna rapport.

Metoden för inventeringen är delvis hämtad och utvecklad från NILS – Nationell inven­tering av landskapet i Sverige.

Resultatet är tänkt att använ­das för att utvärdera effekter av klimatförändringar.

Kontakt