Övervakning av fjällvegetation på Buarkantjahke

Om publikationen

Löpnummer: 2017:7

Diarienummer: 502-1740-2017

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Fjället Buarkantjahke i Jämtlands län har övervakats med sex års mellanrum, år 2010 och år 2016, med avse­ende på de växter som finns i området. Resultaten presen­teras i denna rapport.

Metoden för inventeringen är delvis hämtad och utvecklad från NILS – Nationell inven­tering av landskapet i Sverige.

Resultatet är tänkt att använ­das för att utvärdera effekter av klimatförändringar.

Kontakt