Omvärldsanalys 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:24
Diarienummer:
100-6657-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för att ta fram verksamhetsplan och prioriteringar för det kommande året samt strategier och beslut om inriktning på längre sikt.

Utgångspunkten är i första hand större förändringar som förväntas, nya lagar som föreslås samt andra reformer som påverkar Länsstyrelsens framtida roll, uppdrag, lokalisering och utveckling.

Ett besked som nyligen kommit från regeringen är att förslaget till ändrad läns- och landstings­indelning inte kommer att genomföras.

Det klargörandet innebär att de nuvarande länen är kvar och att det kommer att finnas en länsstyrelse i varje län.

Kontakt