Miljömålsbedömningar

Om publikationen

Löpnummer:
2017:31
Diarienummer:
501-4945-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen gör årligen en bedömning av de 15 nationella miljökvalitetsmål som berör Jämtlands län. Bedömningen rapporteras till Naturvårdsverket, och publiceras därefter på www.miljomal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. liksom på vår webbplats.

Bedömningarna har utförts av Länsstyrelsens målbevakare för respektive mål och tar hänsyn till de nationella målmanualerna, miljömålsindikatorer, miljöövervakning, underlag från kommunerna, kunskaper om utförda åtgärder i länet samt fattade beslut på olika nivåer som påverkar måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålen.

Kontakt