Lavar i fäbodmiljöer

Om publikationen

Löpnummer: 2017:23

Diarienummer: 436-2811-2016

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultatet från en inventering av sex fäbodar i Jämtlands
län som en del i projektet ”Biologiskt kulturarv vid fäbodmiljöer i Jämtlands län”.

Inventeringen har inriktats på arter av lavar som ingår i ”Åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” (Naturvårdsverket rapport nr 6439).

Kontakt