Lavar i fäbodmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2017:23
Diarienummer:
436-2811-2016
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar resultatet från en inventering av sex fäbodar i Jämtlands
län som en del i projektet ”Biologiskt kulturarv vid fäbodmiljöer i Jämtlands län”.

Inventeringen har inriktats på arter av lavar som ingår i ”Åtgärdsprogram för bevarande av hotade lavar på kulturved i odlingslandskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” (Naturvårdsverket rapport nr 6439).

Kontakt