Jämställdhetsstrategi

Om publikationen

Löpnummer:
2017:26
Diarienummer:
801-8569-17
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Vi har fortfarande långt kvar till det jämställda samhället. Tillsammans måste vi verka för ökad jämställdhet inom de flesta livsområden, inte minst inom frågor som rör mäns våld mot kvinnor som är det yttersta uttrycket för ojämställdhet.

Ett extra fokus behöver dock läggas på:

  • de höga sjuktalen i länet, särskilt inom de kvinnodominerade branscherna
  • den könssegregerade arbetsmarknaden
  • det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Kvinnor och män har samma rätt till en god arbetsmiljö. Trots detta är fler kvinnor än män sjukskrivna. Fler kvinnor än män tvingas avsluta sina arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl.

Kontakt