Information om formellt skyddad natur i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:17
Diarienummer:
511-5070-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder
  • Ungefär tio procent av Jämtlands läns natur är formellt skyddad.
  • Det finns tre formella skyddsformer för skog som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan besluta om:
  • Naturreservat
  • Biotopskyddsområde
  • Naturvårdsavtal
  • Syftet med skyddet är att bevara och utveckla naturmiljöer med stort värde för djur, växter och människor.

Kontakt