Information om formellt skyddad natur i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:17

Diarienummer: 511-5070-2017

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

  • Ungefär tio procent av Jämtlands läns natur är formellt skyddad.
  • Det finns tre formella skyddsformer för skog som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan besluta om:
  • Naturreservat
  • Biotopskyddsområde
  • Naturvårdsavtal
  • Syftet med skyddet är att bevara och utveckla naturmiljöer med stort värde för djur, växter och människor.

Kontakt