GSK, Gränslös samverkan vid kärnteknisk händelse

Om publikationen

Löpnummer:
2017:8
Diarienummer:
457-1494-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

En olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen känner inga nationella gränser. Detta visade sig med tydlighet vid Tjernobylolyckan 1986.

Följderna för bland andra rennäringen blev stora och effekter av olyckan finns fortfarande kvar – framför allt i gränstrakterna mellan Norge och Sverige där rennäringen är som mest intensiv.

Denna rapport syftar till att redovisa arbetet med att ta fram ett gemensamt dokument som kan förenkla samverkan över gränsen mellan Norge och Sverige.

Kontakt