Det svensk-norska samarbetet fortsätter

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
302-2867-2017
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med Interreg är uppmuntra regioner att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Programmets ambition är att via gränsöverskridande samarbete hantera gemensamma identifierade utmaningar i gränsregionen och att utnyttja den vilande potentialen, bland annat genom att undanröja gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att bidra till att koppla samman regioner över gränsen.

Det är EU:s viktigaste verktyg för att finansiera utvecklingsarbete över gränser. Interreg finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Varje insatsområde är tänkt att bidra till huvudmålet genom att uppnå ett eller två specifika mål.

  • Innovativa miljöer
  • Små- och medelstora företag
  • Natur och kulturarv
  • Hållbara transporter
  • Sysselsättning

Kontakt