Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:14
Diarienummer:
405-4415-17
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en analys av bostadsmarknaden i länet.

Bostadsmarknadsanalysen bygger främst på de svar som länets kommuner har lämnat i den årliga bostadsmarknadsenkäten (BME) samt på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Denna bostadsmarknadsanalys redovisar läget på bostadsmarknaden från det föregående året (2016) samt bedömningar av läget under de kommande åren.

Länsstyrelsen vänder sig med rapporten till såväl länets kommuner som till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet.

Kontakt