Biologiskt kulturarv vid fäbodmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2017:22
Diarienummer:
436-2811-2016
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Det är ett levande arkiv som bär berättelser om människans sätt att nyttja naturen.

Naturen har alltid varit grunden för människans överlevnad på jorden. Vi har i alla tider använt den och därmed även – medvetet eller omedvetet – påverkat den.

Denna påverkan lämnar spår, allt från hela kulturlandskap och skogsbeten, stigar,
träd som indikerar täkt eller bete, till en enskild hävdgynnad ört, kan berätta om hur människan levt och verkat.

Även bärbuskar och andra växter för bland annat medicin är exempel på biologiskt kulturarv.

Kontakt