Vattenplan för Storsjön

Om publikationen

Löpnummer:
2016:33
Diarienummer:
408-8870-2015
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag: Vattenplan för Storsjön

Storsjön är Sveriges femte största sjö med en vattenareal på cirka 456 km² och sträcker sig mellan de fyra kommun­erna Åre, Krokom, Östersund och Berg. Vattendjupet varierar från att inom stora områden ligga på cirka tio meter till den största djupsänkan på 74 meter. Storsjöns avrinnings­område är cirka 1 000 km² och ingår i Indalsälvens avrinnings­område.

Kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller vatten- och avloppsförsörj­ningen. Klimatförändringarna medför ökade nederbörds­mängder och kraftigare regn. Efterföljande större dagvatten­flöden kan ge utsläpp av avloppsvatten via bräddning, översvämning av betesmark och därmed ökad risk för att dricksvatten och badvatten förorenas av virus, bakterier och parasiter.

Kontakt

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling