Vägledning vid stora event

Om publikationen

Löpnummer: 2016:7

Diarienummer: 101-512-2016

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 18

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen Jämtlands län har tagit fram en vägledning vad man bör tänka på vid olika arrangemang. Dokumentet kan användas som en checklista när stora event ska anordnas.

I vägledningen kan man finna en uppräkning av olika dispenser/tillstånd som kan krävas och som hanteras av Länsstyrelsen.

Man bör inte glömma bort att även kommunen hanterar ett antal tillstånd och dessa finns inte uppräknade här. För att arrangera ett event kan även tillstånd av Polisen krävas. För frågor kontakta polisen på e-post: tillstand.jamtland@polisen.se.

I vägledningen finns även en kortare checklista vad som bör beaktas vid en risk och sårbarhetsanalys.

Då vi alla har ett ansvar för att vi ska uppnå våra nationella miljömål har vi beskrivet några av dessa och vägledning vad man bör beakta för att arrang­era hållbara arrangemang.

Kontakt