Transport av draghundar och tillståndspliktig hundverksamhet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:15
Diarienummer:
282-2140-2016
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på DFS 2004:5 tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande med mera av häst, hund, katt och övriga sällskaps­djur.

The Swedish Board of Agriculture’s provisions and general guidelines on the transport of live animals.
The Animal Welfare Agency’s provisions on the requirement for a DFS 2004:5 permit under Section 16 of the Animal Welfare Act (1988:534) for the keeping etc. of horses, dogs, cats and other pets.

Kontakt

Erika Pekkari

Djurskyddshandläggare

Telefon 010-2253386