Transport av draghundar och tillståndspliktig hundverksamhet

Om publikationen

Löpnummer: 2016:15

Diarienummer: 282-2140-2016

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om kravet på DFS 2004:5 tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) för hållande med mera av häst, hund, katt och övriga sällskaps­djur.

The Swedish Board of Agriculture’s provisions and general guidelines on the transport of live animals.
The Animal Welfare Agency’s provisions on the requirement for a DFS 2004:5 permit under Section 16 of the Animal Welfare Act (1988:534) for the keeping etc. of horses, dogs, cats and other pets.

Kontakt

Erika Pekkari

Djurskyddshandläggare

Telefon 010-2253386