Tillsyn av avverkningar som berör fornlämningar 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:25

Diarienummer: 431-5802-2015

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen i Jämtlands län fattade den 10 augusti 2015 beslut om tillsyn av fornläm­ningar som finns på skiften där avverkning planerades under år 2012.

Tillsynen sker enligt ovan angivna kapitel och paragrafer i kulturmiljölagen (1988:950). Tillsynen var avsedd att om­fatta fältgranskning av minst tio avverkningar i Jämtlands län.

Kontakt

Olle Hörfors

Antikvarie/Arkeolog