Tillsyn av avverkningar som berör fornlämningar 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:25
Diarienummer:
431-5802-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen i Jämtlands län fattade den 10 augusti 2015 beslut om tillsyn av fornläm­ningar som finns på skiften där avverkning planerades under år 2012.

Tillsynen sker enligt ovan angivna kapitel och paragrafer i kulturmiljölagen (1988:950). Tillsynen var avsedd att om­fatta fältgranskning av minst tio avverkningar i Jämtlands län.

Kontakt

Olle Hörfors

Antikvarie/Arkeolog