Terrängkörning, rörligt friluftsliv och tävlingar i västra Jämtlandsfjällen

Om publikationen

Löpnummer: 2016:42

Diarienummer: 511-489-2016

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Som en del i nationalparks­processen önskar Länsstyrel­sen Jämtlands län få en samlad bild över terrängfordons­trafiken i det planerade nationalparksområdet i Vålådalen-Sylarna-Helags samt över de grupper och kommers­iella aktiviteter som nyttjar området.

Att få en samlad bild över terrängfordonstrafiken och aktiviteter i området är också viktigt för den ledutredning som pågår i området och är därmed önskvärt oavsett om det bildas en nationalpark eller inte. Genom att kartlägga terrängfordonstrafiken ges en bild över var i området terrängkörning sker, i vilken utsträckning samt när på året.

Kontakt