Terrängkörning, rörligt friluftsliv och tävlingar i västra Jämtlandsfjällen

Om publikationen

Löpnummer:
2016:42
Diarienummer:
511-489-2016
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Som en del i nationalparks­processen önskar Länsstyrel­sen Jämtlands län få en samlad bild över terrängfordons­trafiken i det planerade nationalparksområdet i Vålådalen-Sylarna-Helags samt över de grupper och kommers­iella aktiviteter som nyttjar området.

Att få en samlad bild över terrängfordonstrafiken och aktiviteter i området är också viktigt för den ledutredning som pågår i området och är därmed önskvärt oavsett om det bildas en nationalpark eller inte. Genom att kartlägga terrängfordonstrafiken ges en bild över var i området terrängkörning sker, i vilken utsträckning samt när på året.

Kontakt