Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar

Om publikationen

Löpnummer: 2016:14

Diarienummer: 570-639-2016

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 24

Publikationstyp: Broschyr/folder

Denna broschyr är en hjälp för verksamhetsutövare att utreda de områden och fastigheter som misstänks vara föroren­ade och att förhindra att nya förorenade områden upp­kommer. Förutom lagkrav finns det andra starka skäl för verksamhetsutövare att under­söka och vid behov åtgärda förorenade områden. Det kan till exempel vara svårt att sälja eller använda mark som är förorenad.

Kontakt

Anna Löfholm

Vattenhandläggare