Ta kontroll över kostnaderna för föroreningar

Om publikationen

Löpnummer:
2016:14
Diarienummer:
570-639-2016
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Denna broschyr är en hjälp för verksamhetsutövare att utreda de områden och fastigheter som misstänks vara föroren­ade och att förhindra att nya förorenade områden upp­kommer. Förutom lagkrav finns det andra starka skäl för verksamhetsutövare att under­söka och vid behov åtgärda förorenade områden. Det kan till exempel vara svårt att sälja eller använda mark som är förorenad.

Kontakt

Anna Löfholm

Vattenhandläggare