Strategi för kungsörn och vindkraft i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:32

Diarienummer: 511-3703-2016

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 28

Publikationstyp: Strategi

Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarar för den regionala förvaltningen av kungsörn. Länsstyrelsen har också ansvar för att samråda och yttra sig angående ansökningar om tillstånd till vindkraftsetable­ring­ar, besluta om vissa tillstånd, och är tillsynsmyndig­het i frågan.

För att hantera detta behövs en långsiktig strategi för hur Länsstyrelsen ska förhålla sig till vindkraftsexploatering i områden där det finns kungs­örn.

Kontakt