Strategi för kungsörn och vindkraft i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:32
Diarienummer:
511-3703-2016
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Strategi

Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarar för den regionala förvaltningen av kungsörn. Länsstyrelsen har också ansvar för att samråda och yttra sig angående ansökningar om tillstånd till vindkraftsetable­ring­ar, besluta om vissa tillstånd, och är tillsynsmyndig­het i frågan.

För att hantera detta behövs en långsiktig strategi för hur Länsstyrelsen ska förhålla sig till vindkraftsexploatering i områden där det finns kungs­örn.

Kontakt