Slutrapport Trygghetens Hus

Om publikationen

Löpnummer:
2015:29
Diarienummer:
Ej angivet
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport

Samverkan är ett återkomm­ande begrepp inom myndig­hets­världen och i synnerhet inom ramen för hantering av samhällsstörningar. Inom de så kallade blåljusmyndigheterna, polisen, räddningstjänsten, ambulans, är samverkan på skadeplats väldigt vanlig och har över tid utvecklats till en väl fungerande process över hela riket.

När Trygghetens Hus startades i Östersund 2009 och blåljus­myndigheterna men även andra myndigheter och organisationer flyttade samm­an startade en process för samverkan och ledning på ett djupare plan än tidigare.

Kontakt

Staffan Edler

Handläggare krisberedskap