Samlad tillsynsrapport - Krokoms kommun 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:4

Diarienummer: 100-7287-2015

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Under 2015 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Krokoms kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår för­hoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288