Samlad tillsynsrapport - Krokoms kommun 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:4
Diarienummer:
100-7287-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Under 2015 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Krokoms kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår för­hoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288