Samlad tillsynsrapport – Bräcke kommun 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:3
Diarienummer:
100-7254-2015
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Under 2015 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bräcke kommun.

Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvalt­ningar.

Kontakt