Samlad tillsynsrapport – Bräcke kommun 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:3

Diarienummer: 100-7254-2015

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Under 2015 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bräcke kommun.

Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvalt­ningar.

Kontakt