Så når vi miljömålen i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:43
Diarienummer:
501-6893-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport

På regional nivå är det Läns­styrelsen som samordnar miljömålsarbetet samt föreslår åtgärder för miljöarbetets utveckling i länet utifrån de nationella målen. Vi kan konst­atera att länet i ett nationellt perspektiv är framgångsrikt och har ett bra utgångsläge. Vi är till exempel en stor exportör av förnybar energi, vi har fantastiska naturmiljöer och livsmedel av högsta kvalitet. Låt oss vara stolta över det!

Med detta åtgärdsprogram för miljömålen siktar vi i Jämtlands län mot att närma oss miljö­målen till 2020. Nu gäller det att vi fortsätter vårt goda arbete. Allt bygger på att så många som möjligt hjälper till. I åtgärdsprogrammet finns föreslagna åtgärder för oss alla.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare