Renen och djurskyddet

Om publikationen

Löpnummer: 2016:23

Diarienummer: 282-2792-2016

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av hur djurhållare i länet uppfyller villkoren i djur­skyddslagen. Genom den här broschyren vill vi informera dig som äger eller håller renar om hur vi arbetar och om de regler för djurskydd som gäller för just renskötseln.

Kontakt