Renen och djurskyddet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:23
Diarienummer:
282-2792-2016
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen av hur djurhållare i länet uppfyller villkoren i djur­skyddslagen. Genom den här broschyren vill vi informera dig som äger eller håller renar om hur vi arbetar och om de regler för djurskydd som gäller för just renskötseln.

Kontakt