Översyn av riksintressen för kulturmiljövård i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:46
Diarienummer:
436–8404-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Annan

År 2012 beviljades Läns­styrelsen i Jämtlands län medel till kunskapsunderlag av Riksantikvarieämbetet för att genomföra en inledande över­syn av länets riksintressen för kulturmiljövården.

Översynen i länet inleddes med att en enkät med ett stort antal frågor kring riksintressen skickades ut till kommunerna under våren 2012.

Kontakt