Översyn av riksintressen för kulturmiljövård i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:46

Diarienummer: 436–8404-2015

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 38

Publikationstyp: Annan

År 2012 beviljades Läns­styrelsen i Jämtlands län medel till kunskapsunderlag av Riksantikvarieämbetet för att genomföra en inledande över­syn av länets riksintressen för kulturmiljövården.

Översynen i länet inleddes med att en enkät med ett stort antal frågor kring riksintressen skickades ut till kommunerna under våren 2012.

Kontakt