Omvärldsanalys 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:35

Diarienummer: 100-6087-2016

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens led­ning, enheter och personal ett underlag för att ta fram verk­samhetsplan och prioriteringar för detkommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

Utgångspunkten för omvärlds­analysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvalt­ningen i ljuset av utredningar, beslutad och föreslagen lagstiftning och andra reformer som påverkar Länsstyrelsens framtida roll, uppdrag, lokal­isering och utveckling.

Kontakt