Omvärldsanalys 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:35
Diarienummer:
100-6087-2016
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens led­ning, enheter och personal ett underlag för att ta fram verk­samhetsplan och prioriteringar för detkommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

Utgångspunkten för omvärlds­analysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvalt­ningen i ljuset av utredningar, beslutad och föreslagen lagstiftning och andra reformer som påverkar Länsstyrelsens framtida roll, uppdrag, lokal­isering och utveckling.

Kontakt