Miljömålsbedömningar 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:41

Diarienummer: 501-5027-2016

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen gör årligen en bedömning av de 15 nationella miljökvalitetsmål som berör Jämtlands län. Bedömningen rapporteras till Naturvårds­verket, och publiceras därefter på www.miljomal.se liksom på Länsstyrelsens hemsida.

Bedömningarna har utförts av Länsstyrelsens målbevakare för respektive mål samt av Skogsstyrelsen gällande miljö­kvalitetsmålet Levande skogar.

Bedömningarna tar hänsyn till de nationella målmanualerna, miljömålsindikatorer, miljö­övervakning, underlag från kommunerna, kunskaper om utförda åtgärder i länet samt fattade beslut på olika nivåer som påverkar måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålen.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare