Miljömålsbedömningar 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:41
Diarienummer:
501-5027-2016
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen gör årligen en bedömning av de 15 nationella miljökvalitetsmål som berör Jämtlands län. Bedömningen rapporteras till Naturvårds­verket, och publiceras därefter på www.miljomal.se liksom på Länsstyrelsens hemsida.

Bedömningarna har utförts av Länsstyrelsens målbevakare för respektive mål samt av Skogsstyrelsen gällande miljö­kvalitetsmålet Levande skogar.

Bedömningarna tar hänsyn till de nationella målmanualerna, miljömålsindikatorer, miljö­övervakning, underlag från kommunerna, kunskaper om utförda åtgärder i länet samt fattade beslut på olika nivåer som påverkar måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålen.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare