Miljöbalkens krav på egenkontroll

Om publikationen

Löpnummer:
2016:18
Diarienummer:
503-2303-16
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Egenkontroll ger dig som företagare en möjlighet att få en tydligare styrning på din verksamhet. Genom att dokumentera rutiner, under­sökningar, kemikalier med mera kan företagets miljö­arbete få en ökad kvalitet och därmed leda till bättre ekonomi.

Kontakt

Erika Holgersson

Miljöskyddshandläggare

Telefon 010-2253371