Miljöbalkens krav på egenkontroll

Om publikationen

Löpnummer: 2016:18

Diarienummer: 503-2303-16

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Egenkontroll ger dig som företagare en möjlighet att få en tydligare styrning på din verksamhet. Genom att dokumentera rutiner, under­sökningar, kemikalier med mera kan företagets miljö­arbete få en ökad kvalitet och därmed leda till bättre ekonomi.

Kontakt

Erika Holgersson

Miljöskyddshandläggare

Telefon 010-2253371