Ledutredning i västra Jämtlandsfjällen

Om publikationen

Löpnummer:
2016:38
Diarienummer:
511-4672-2016
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
6
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Länsstyrelsen Jämtlands län har fått i uppdrag av Natur­vårdsverket att utreda de statliga fjällederna i det aktu­ella området. Ledutredningen är en del av den pågående nationalparksprocessen.

Underlagen från den kommer att finnas med i förvaltningen av området även om det inte blir nationalpark. Dock finns bättre förutsättningar för att fler av utredningens förslag införlivas om det blir national­park.

Kontakt