Ledutredning i västra Jämtlandsfjällen

Om publikationen

Löpnummer: 2016:38

Diarienummer: 511-4672-2016

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 6

Publikationstyp: Broschyr/folder

Länsstyrelsen Jämtlands län har fått i uppdrag av Natur­vårdsverket att utreda de statliga fjällederna i det aktu­ella området. Ledutredningen är en del av den pågående nationalparksprocessen.

Underlagen från den kommer att finnas med i förvaltningen av området även om det inte blir nationalpark. Dock finns bättre förutsättningar för att fler av utredningens förslag införlivas om det blir national­park.

Kontakt