Kvinnor och män i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:34

Diarienummer: 801-5966-16

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 68

Publikationstyp: Broschyr/folder

Jämställdhet innebär att bryta traditionella mönster och normer om vad kvinnor och män förväntas göra, ett exempel är den könssegre­gerade skolan och arbetsmark­naden, ett annat är maskulin­itetsnormer, områden som i hög grad utgör hinder för ökad jämställdhet.

Det är vår förhoppning att denna skrift ska fungera som kunskapskälla när strukturer och villkor för kvinnor och män i Jämtlands län ska synliggöras, analyseras och diskuteras.

Kontakt

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet