Fornvårdsprogram för Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:39
Diarienummer:
435-977-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har utarbetat ett fornvårdsprogram för Jämt­lands län. Från ursprungliga cirka 150 miljöer har antalet nu minskats till 52 stycken. Syftet med färre vårdobjekt är att, trots begränsade medel, öka kvalitén av vården.

Antalet fornvårdsobjekt kan utökas om det i framtiden finns ett behov av att komplettera med lämningstyper som saknas.

Till fornvårdsprogrammet finns skötselplaner, avtal med mark­ägarna om fornvård, och till­gänglighetsplaner för objekten som Länsstyrelsen ansvarar för. Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att det förs en dialog med andra parter om hur vården kan ske på bästa sätt.

Kontakt

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare

Eva Karlsson

Antikvarie