Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:31
Diarienummer:
405-4382-16
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
66
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år göra en regional analys av bostadsmarknaden i länet. Uppdraget framgår i förord­ningen om regionala bostads­marknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörj­ningsansvar.

Denna rapport syftar till att redovisa läget på bostadsmark­naden från det föregående året samt till att ge kommunerna motivation att arbeta med bostadsfrågor och planering, att utveckla sitt arbete med bostadsförsörjning och till att se kommunen som en del i en större region.

Kontakt

Massimo Cati

Arkitekt