Trädgräns i fjällen

Om publikationen

Löpnummer:
2015:4
Diarienummer:
502-1091-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
158
Publikationstyp:
Rapport

Klimatet påverkar våra eko­system i olika grad och fjällen är ett område där klimat­föränd­ringar skulle kunna orsaka stora och snabba för­ändringar. Genom att studera de övre träden på fjällslutt­ningar kan man följa hur klimatet bidrar till en förändrad trädgräns.

Med trädgräns menas på vilken höjd över havet som träd kan finnas utifrån rådande klimat på platsen. I denna rapport redovisas förändringar i trädgränsen i Dalarna, Härje­dalen och Jämtland mellan perioderna 2006–2007 och 2010–2013.

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351