Stormskador och fornminnen - Delmoment 2

Om publikationen

Löpnummer: 2015:27

Diarienummer: 431-356-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Under senhösten 2013 drabbades Jämtland och grannlänen Västernorrland och Västerbotten av stormarna Hilde natten mellan den 16 och 17 november och Ivar den 12 december.

I Norrlandslänen har Skogs­styrelsen beräknat att cirka 12 miljoner m3 skog fällts av stormarna. De värsta storm­skadorna efter stormen Hilde uppstod i den del av länet som ligger norr om Östersund, huvudsakligen i Strömsunds kommun.

Kontakt

Olle Hörfors

Antikvarie/Arkeolog