Stormskador och fornminnen - Delmoment 2

Om publikationen

Löpnummer:
2015:27
Diarienummer:
431-356-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Under senhösten 2013 drabbades Jämtland och grannlänen Västernorrland och Västerbotten av stormarna Hilde natten mellan den 16 och 17 november och Ivar den 12 december.

I Norrlandslänen har Skogs­styrelsen beräknat att cirka 12 miljoner m3 skog fällts av stormarna. De värsta storm­skadorna efter stormen Hilde uppstod i den del av länet som ligger norr om Östersund, huvudsakligen i Strömsunds kommun.

Kontakt

Olle Hörfors

Antikvarie/Arkeolog