Samlad tillsynsrapport - Ragunda kommun 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:1
Diarienummer:
100-6926-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Under 2014 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Ragunda kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen.

Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvalt­ningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288