Samlad tillsynsrapport - Ragunda kommun 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:1

Diarienummer: 100-6926-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Under 2014 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Ragunda kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen.

Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvalt­ningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288