Samlad tillsynsrapport - Östersunds kommun 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:2
Diarienummer:
100-6925-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Under 2014 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Östersunds kommun. Syftet är att få en mer samlad bedöm­ning av de berörda verksam­heterna i kommunen.

Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvalt­ningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288