Samlad tillsynsrapport - Östersunds kommun 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:2

Diarienummer: 100-6925-2014

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Under 2014 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Östersunds kommun. Syftet är att få en mer samlad bedöm­ning av de berörda verksam­heterna i kommunen.

Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvalt­ningar.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288