Regional ANDT-strategi

Om publikationen

Löpnummer:
2015:11
Diarienummer:
700-3616-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Strategi

God hälsa och trygghet är några av de viktigaste kompo­nenterna i ett välfärdssamhälle och bidrar till att skapa en attraktiv region – en region att längta till och växa i.

Användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak är dock alla hot mot vår hälsa. De bidrar även till att skapa otrygghet, kriminalitet och våld.

Kontakt