Rådgivning vid några fjällägenheter

Om publikationen

Löpnummer: 2015:14

Diarienummer: 436-6897-2015

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har genomfört rådgivningsbesök, inom projektet Rikare Odlings­landskap, i syfte att diskutera möjligheter till framtida skötsel av natur- och kulturvärden och djurhållning på några av länets fjällägenheter.

Besök genomfördes i Alm­dalen, Blomhöjden A och B, Bunnerviken, Edevik, Härbergs­dalen och Leipikvattnet.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie