Projektet Rikare odlingslandskap

Om publikationen

Löpnummer:
2015:15
Diarienummer:
6406-2011-20
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Projektet Rikare odlings­landskap har jobbat med kompetensutveckling inom miljöområdet till lantbrukare, med målet att bevara våra jordbruksarealer och dess karaktäristiska kulturmiljöer i hävd och att stimulera resurshushållande jordbruk.

Arbete har pågått från oktober 2007 till mars 2015, och har förlängts i omgångar.

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling