Projektet Rikare odlingslandskap

Om publikationen

Löpnummer: 2015:15

Diarienummer: 6406-2011-20

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Projektet Rikare odlings­landskap har jobbat med kompetensutveckling inom miljöområdet till lantbrukare, med målet att bevara våra jordbruksarealer och dess karaktäristiska kulturmiljöer i hävd och att stimulera resurshushållande jordbruk.

Arbete har pågått från oktober 2007 till mars 2015, och har förlängts i omgångar.

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling