Plan för olycka med farliga ämnen

Om publikationen

Löpnummer: 2015:17

Diarienummer: 452-7152-2015

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 94

Publikationstyp: Annan

Farliga ämnen, eller CBRNE, är begrepp som omfattar alla ämnen som kan orsaka skador på människor oavsett om det är av kemisk, biologisk, radio­logisk, nukleär eller explosiv natur. I Jämtland är den över­vägande delen kemiska ämnen.

Den största delen farliga ämnen är petroleumprodukter i form av drivmedel och eldningsoljor. Därutöver finns giftiga kondenserade gaser och frätande vätskor i relativt stor omfattning. Vägtransporterna står för den största mängden farligt gods och transporterna sker till stor del på de stora och vältrafikerade vägarna.

Kontakt

Staffan Edler

Handläggare krisberedskap