Plan för olycka med farliga ämnen

Om publikationen

Löpnummer:
2015:17
Diarienummer:
452-7152-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
94
Publikationstyp:
Annan

Farliga ämnen, eller CBRNE, är begrepp som omfattar alla ämnen som kan orsaka skador på människor oavsett om det är av kemisk, biologisk, radio­logisk, nukleär eller explosiv natur. I Jämtland är den över­vägande delen kemiska ämnen.

Den största delen farliga ämnen är petroleumprodukter i form av drivmedel och eldningsoljor. Därutöver finns giftiga kondenserade gaser och frätande vätskor i relativt stor omfattning. Vägtransporterna står för den största mängden farligt gods och transporterna sker till stor del på de stora och vältrafikerade vägarna.

Kontakt

Staffan Edler

Handläggare krisberedskap