Personsanering - På skadeplats inom Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2015:18

Diarienummer: 452-7851 2015

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Personsanering på skadeplats inom Jämtlands län utgör en rutinbeskrivning för person­sanering på skadeplats för sjukvård, räddningstjänst och polis.

Syftet med dokumentet är att sprida en gemensam rutin i hela länet för att underlätta samverkan på skadeplats och på så sätt bidra till ett bättre omhändertagande av skadade.

Kontakt

Staffan Edler

Handläggare krisberedskap