Övervakning av fjällvegetation på Lill-Skarven

Om publikationen

Löpnummer:
2015:12
Diarienummer:
502-7658-2013
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Fjället Lillskarven i Härjedalen i Jämtlands län har övervakats med fem års mellanrum, år 2009 och år 2014, med avse­ende på fjällvegetationen och resultaten presenteras i denna rapport.

Metodiken går i korthet ut på att provytor i sex transekter i olika riktningar med utgångs­punkt från fjällets topp inven­teras där variabler inom bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt noteras. Metoden är delvis hämtad och utvecklad från NILS-projektet.

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351