Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
450-6307-2014
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Annan

I vårt samhälle inträffar stör­ningar i form av svåra olyckor eller kriser som samhälls­aktörer ska hantera och minimera konsekvenserna av. Ofta involveras flera aktörer samtidigt. Det gör att de behöver samordna insatserna för att använda tillgängliga resurser på mest effektiva sätt.

För att samordningen ska fungera effektivt behövs sam­verkan såväl före som under och efter störningarna.

Kontakt

Staffan Edler

Handläggare krisberedskap