Omvärldsanalys 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:22
Diarienummer:
100-6006-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens led­ning, enheter och personal ett underlag för att ta fram verksamhetsplan och priori­teringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

Utgångspunkten för omvärlds­analysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvalt­ningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och andra reformer som påverkar Länsstyrelsens framtida roll, uppdrag och utveckling.

Kontakt