Miljömålsbedömningar 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:30
Diarienummer:
501-5083-2015
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Jämtlands län rapporterar årligen till Natur­vårdsverket om förutsättning­arna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen på regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppfölj­ningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare