Miljömålsbedömningar 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:30

Diarienummer: 501-5083-2015

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Jämtlands län rapporterar årligen till Natur­vårdsverket om förutsättning­arna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen på regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppfölj­ningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare