Life to ad(d)mire - Restaurering av våtmarker och myrar i sju län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:20
Diarienummer:
511- 6968-2011
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Projektet Life to ad(d)mire har under 2010–2015 återställt 35 utdikade och igenvuxna våtmarker och myrmarker i sju län. Restaureringen har inneburit att grundvatten­nivåerna har återställts vilket säkerställt en fortsatt gynnsam bevarandestatus för de växter och djur som har våtmarken som sin livsmiljö.

The project Life to ad(d)mire has during 2010-2015 restored 35 drained and overgrown wetlands and mires in seven counties. The restoration has meant that the ground water level has been restored, which ensures a continuing favourable conservation status for the plants and animals dependent on this Environment.

Kontakt