Länsgemensam kriskommunikationsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2015:7

Diarienummer: 450-2031-15

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 16

Publikationstyp: Annan

70 procent av en kris är kommunikation! Det finns folk i krishanteringsbranschen som påstår att det är så. Om det verkligen är så vet nog varken jag eller någon annan. Men vad många påstår, är att kriser och samhällsstörningar ofta defini­eras, värderas och bedöms utifrån hur kommunikations­arbetet skötts.

Länsstyrelsen har ansvarat för kriskommunikatörsnätverket och det gemensamma kommunikationsarbetet sedan flera år. Med den här planen hoppas vi att det arbetet kan utvecklas ytterligare.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör