Länsgemensam kriskommunikationsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2015:7
Diarienummer:
450-2031-15
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Annan

70 procent av en kris är kommunikation! Det finns folk i krishanteringsbranschen som påstår att det är så. Om det verkligen är så vet nog varken jag eller någon annan. Men vad många påstår, är att kriser och samhällsstörningar ofta defini­eras, värderas och bedöms utifrån hur kommunikations­arbetet skötts.

Länsstyrelsen har ansvarat för kriskommunikatörsnätverket och det gemensamma kommunikationsarbetet sedan flera år. Med den här planen hoppas vi att det arbetet kan utvecklas ytterligare.

Kontakt

Claes Ahlström

Kommunikatör